سیستم مدیریت کمپرسور (سکوئنسر)

این سیستم یک کنترلر خاص میباشد و وظیفه آن مدیریت کارکرد چند کمپرسور بصورت همزمان است. از مهمترین مزایای این سیستم میتوان به مدیریت مصرف انرژی و کاهش استهلا‌ک کمپرسورها اشاره کرد.