کرج-کمالشهر خیابان ظفر3 کوچه یادگاری پلاک 141
026-34825330
026-34825330

درایر جذبی چیست؟

توضیحاتی در مورد درایر جذبی (Compressed air dryer)

درایر جذبی کمپرسور چیست؟؟

این نوع خشک کن ها دارای دو برج , و در برخی موارد ۳ برج و یا مخزن فشارند که هر دو از مواد جاذب مثل آلومینای فعال شده ، سیلیکاژل ، توری مولکولی و یا مواد جاذب دیگر ، پر شده اند ، می‌باشند

در این درایرها ، هوای فشرده با عبور از بین مواد جاذب رطوبت موجود در این مخازن ، رطوبت خود را تا حد زیادی از دست می‌دهد.

پس از جذب آب توسط این مواد ، درایر بااستفاده از هوای فشرده تولید شده در سیستم ، به درون بستر مواد جاذب اشباع شده می دمد و رطوبت را دفع می کند.
ماده جاذب فشار نقطه شبنم هوای فشرده را کم می‌کند تا از تقطیر آب جلوگیری کند.

در این خشک کن ها ، نقطه شبنم حدود -۴۰ ˚C می‌باشد.

در بعضی صنایع ، نقطه شبنم مورد نیاز برای کار -۷۰ ˚C است و بدین معناست که به علت دمای پائین تر ، مقدار تقطیر آب نیز کاهش می‌یابد.

خشک کن های جذبی روش‌های متفاوتی را برای تصفیه هوای فشرده بکار می‌برند.

انواع درایر جذبی ( Absorption Air Dryer )

درایر جذبی بدون حرارت

در این دستگاه ها ، مقداری از هوای فشرده خشک به یکی از برج‌ها که در حال استراحت است ، هدایت می‌شود.

این هوای خشک از میان مواد جاذب اشباع شده عبور نموده و رطوبت را توسط یک اگزوز به هوای آزاد می‌راند. این چرخه، چرخه احیاء ماده جاذب نامیده می‌شود.

درایر جذبی حرارتی

در این نوع خشک کن ها ، هوای خشک ابتدا از داخل یک گرمکن خارجی با کارائی بالا عبور نموده و سپس وارد برج در حال استراحت شده و مواد جاذب را با استفاده از هوای گرم ، احیاء می‌کند. از آنجائیکه در این روش از هوای گرم برای خشک نمودن ماده جاذب اشباع شده استفاده می‌شود ، نیمی از هوای فشرده خشک ، در مقایسه با خشک کن های جذبی بدون حرارت، برای این منظور مورد نیاز می‌باشد.

درایر جذبی حرارتی دمشی

در این فناوری ، دستگاه مجهز به یک دمنده از نوع سانتریفوژ است.این دمنده به گونه ای طراحی شده که هوای محیط را مکیده و آن را از یک گرمکن عبور می‌دهد و سپس آن را از برج در حال استراحت عبور می‌دهد. بدین ترتیب رطوبت از ماده جاذب رانده می‌شود. به عبارت دیگر ، سانتریفوژ هوای محیط را به درون مکیده و آن را به داخل گرمکن می‌دمد و سپس آن را به داخل برج در حال استراحت که مواد جاذب آن از رطوبت اشباع شده‌اند دمیده و موجب احیاء مواد جاذب می‌شود. این نوع خشک کن در مقایسه با دو نوع دیگر از نظر قیمت گرانتر است ولی در عوض هزینه‌های نگهداری و عملکرد آن به دلیل عدم استفاده و یا استفاده بسیار ناچیز از هوای فشرده برای احیاء مواد جاذب ، کمتر می‌باشد.

گذاشتن باسخ