کرج-کمالشهر خیابان ظفر3 کوچه یادگاری پلاک 141
026-34825330
026-34825330

کاربرد کمپرسور های اسکرو

کاربرد کمپرسور اسکرو چیست؟

کـمپرسور اسکرو از جمله کمپرسورهایی است که با عملکرد و مزیت های فوق العاده خود توانسته نظر صاحبان مشاغل و صنعتکاران را به خود جلب نماید. کاربرد کمپرسور اسکرو بیشتر به صنایع محدود میشود و کمتر از آن برای مصارف غیر صنعتی استفاده میشود. کاربرد کمپرسور اسکـرو نسبت به سایر کمپرسورها بیشتر بوده و قادر است تا هوای متراکم به مراتب با کیفیت تریرا تولید کند.

انواع کمپرسور اسکرو

کمپرسور اسکرو به دو نوع یک پیچه و دو پیچه تقسیم بندی میشود که هر دو نیز کاربرد های زیادی در صنایع گوناگون دارند. کاربرد کمپرسور اسکرو نوع یک پیچه به دلیل اینکه از یک قطعه پیچ مانند در آن استفاده شده است و میتواند فشار باد کمتری را ایجاد کند به مراتب نسبت به نوع دو پیچه که قادر به تولید هوا با فشار زیاد میباشد در اکثر صنایع بیشتر است. همانطور که میدانید صنایع به کمپرسـورهایی نیاز دارند که بتواند فشار هوای متراکم تری را ایجاد کند که به همین دلیل کاربرد کمپرسـور اسکـرو دو پیچه بیشتر میباشد.

کمپرسـور اسکرو در دو نوع روغنی و بدون روغن یا همان خشک نیز تولید میشود. کاربرد کمپرسور اسکرو خشک و همچنین روغنی نیز نسبت به نوع فعالیت صنایع متفاوت میباشد. در صنایع مختلف نسبت به نوع  محصولی که تولید میشود یک نوع از کمپرسورهای نام برده شده یعنی روغنی و همچنین خشک کاربرد دارد که در ادامه به آن اشاره خواهیم نمود.

کاربرد کمپرسور اسکرو روغنی

کمپرسور اسـکرو روغنی به صنایعی محدود میشود که در آنها مواد غذایی و بهداشتی تولید نمیشود زیرا از روغنی که در داخل دستگاه جاری میباشد ممکن است به همراه باد به بیرون تراوش کند. کاربرد کمپرسور اسـکرو خشک هیچ محدودیتی ندارد و امروزه از آن در بیشتر صنایع و بخصوص صنایع غذایی و همچنین دارویی استفاده زیادی میشود.

البته کاربرد کمپـرسور اسکرو روغنی موجب شده تا اصطهلاک ایجاد شده میان قطعات داخلی دستگاه تا حد بسیار زیادی کاهش یابد و در نتیجه عمر قطعات به مراتب بالاتر از کمپرسور  خشک باشد. در درون کمپـرسور اسکرو روغنی همواره روغن جریان دارد که این روغن ساییدگی قطعات را به پایین ترین حد خود میرساند. کاربرد کمپـرسور اسکرو روغنی یک مزیت دیگری را نیز بوجود می‌ آورد که آن هم عدم ایجاد حرارت میباشد. روغن موجب خنک شدن قطعات داخلی میشود که به همین دلیل میتوان مدت زمان زیادی از دستگاه بدون آنکه آسیبی به قطعات وارد شود استفاده نمود.

کمپرســور اسکرو را میتوان از کمپرسورهایی دانست که در ساخت آن سعی شده تا تمامی معایب دیگر کمپرسورها حذف شوند. حذف معایب دیگر کمپرسورها یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش کاربرد کمپـرسور اسکرو میباشد.

از جمله معایبی که در کمپرسورهای دیگر بخصوص کمپرسور پیستونی وجود دارد صدای زیاد، مصرف بالا، هزینه نگهداری بالا و موارد دیگر میباشد که همگی باعث شده اند تا کاربرد کمپرسور اسـکرو نسبت به دیگر کمپرسورهای موجود بیشتر باشد و صاحبان صنایع و مشاغل گوناگون ترجیح میدهند تا از این نوع کمپـرسور اسفاده نمایند.

گذاشتن باسخ