کرج-کمالشهر خیابان ظفر3 کوچه یادگاری پلاک 141
026-34825330
026-34825330

کمپرسورهای اسکرو روغنی و خشک(تفاوت)

 کمپرسورهای اسکرو روغنی و خشک

 

قابل توجه است که کمپرسورهای اسکرو روغنی(inject oil) غالباً دو تا سه برابر قیمت خرید کمپرسور عاری از روغن هزینه بر هستند، اما به طور معمول عمر طولانی تر و ظرفیت هوای بیشتری را ارائه می دهند.

اکثر کمپرسورهای اسکرو روغنی دارای عمر کاری ۱۰۰ تا ۱۵۰۰۰ ساعت با نگهداری مناسب و تغییر روغن هستند که تعویض روغن پس از هر ۲۰۰ تا ۵۰۰ ساعت استفاده (بسته به نوع روغن مورد استفاده) توصیه می شود. (باید در نظر داشت که تعویض روغن مسبب افزایش هزینه های نگهداری خواهد شد.)

 تفاوت های کمپرسورهای روغنی و خشک
با این وجود، یک کمپرسور اسکرو فاقد روغن، در مقایسه با کمپرسور اسکرو روغنی، هزینه نگهداری کمتری در طول عمر خود دارد زیرا نیازی به تغییر روغن ندارد و همچنین قیمت خرید اولیه کمتری دارد.
علیرغم پایین بودن قیمت خرید و نگهداری مداوم بسیار کمتر کمپرسورهای اسکرو اویل فری، کمپرسورهای عاری از روغن معمولاً در حدود ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت عمر کاری دارند. دلیل عمده این عمر کوتاه نسبت به کمپرسور روغنی، اصطکاک و استهلاک میان روتورهای موجود در واحد هواساز آن ها است.
بنابراین، به دلیل آنکه کمپرسورهای اسکرو روغنی دارای عمر طولانی تر و ظرفیت هوای بیشتری هستند، عموما برای بسیاری از مصارف گزینه مناسبی بوده و بسیاری از کمپرسورهای موجود در بازار از نوع اویل اینجکت می باشد.
کمپرسور اسکرو روغنی و خشک
 تاثیر هوا در صنایع

هوای فشرده در صنایع استفاده های گسترده ای دارد. میزان تمیزی هوا فشرده به لحاظ وجود هر گونه ناخالصی در آن از قبیل ،ذرات گرد و غبار، قطرات و بخارات روغن و میزان رطوبت موجود در آن، وابسته به حساسیت مصرف کننده به ناخالصی های فوق دارد.

بنابراین در این صنایع استفاده از کمپرسور اویل فری در اولویت قرار دارد.

گذاشتن باسخ